تبلیغات
شهر پونی - من کیم؟!-قسمت سوم

من کیم؟!-قسمت سوم

پنجشنبه 1 مهر 1395 11:43 ب.ظ

نویسنده : ★rσყム★~★ロイヤル★
اینم قسمت سوم
نظر میدین که
برای قسمت اول و دوم رو اون نوشته ها کلیک کنید(برای کسایی که تازه میخونن)
قسمت سوم هم در ادامه

قسمت اول 
قسمت دوم


توایلات:وباید...     سانست:و باید چی؟؟؟     توایلات: و باید نور دو دوست ازاد به پیشونی بیمار بر خورد کنه!!   همه جز توایلات:دو دوســــــــــــــــــــــــــــــت ازاد؟؟؟؟   رینبو:حالا منظورش از دو دوست ازاد چیه؟    پینکی:یعنی سانست و توایلات     همه به پینکی خیره شدن پینکی:امـــــــــــــ شاید بهتر باشه ساکت شم.      اپل جک :نه نه اتفاقا یک فکر عالی بود.   توایلات:اپل جک؟.    اپل جک: چیه.  توایلات:رریتی کو؟ و بعد همه متوجه شدن رریتی نیست !   رینبو:ای خاک بر سرت نه خاک کمه دمپایی بر سرت.    سانست:زود باشید.      و بعد همه به بیرون اتاق دویدن و و سانست گفت:منو توایلات میریم تو حیاطو بگردیم ٬رینبو با اپل جک میرن تو خیاطی رریتی رو بگردن٬پینکی و فلاتر هم میرن راهرو هارو بگردن قرارمون تو اتاقه هرکی رریتی رو دید سوت بزنه و بعد همه دویدن ٬ در حیاط (که زیاد هم شلوغ نبود:/):
توایلات داشت مجسمه و پورتال و میگشت(همون برسی میکرد)و بعد سانست گفت:داری چی کار میکنی؟.    توایلات:میگم نکنه رریتی از تریغ پورتال رفته باشه به اکواستریا.     سانست:تو هم خیال هایی داری آخه چطوری وقتی حتی خودشو یادش نمیاد؟؟؟
توایلات:راست میگیا     سانست:زود باش بیا پشت مدرسه رو بگردیم.     و بعد هردو رفتن پشت مدرسه و شروع کردن به گشتن
در خیاطی رریتی:
رینبو:میگم اپل.    اپل جک:بله.     رینبو:این سانست هم بد ترین جا رو داد به ما.      اپل جک:چطور مگه؟.    رینبو:آخه رریتی چطور یادش بیاد که اینجا خیاطیشه؟.    اپل جک:درسته ولی بلخره یکی باید اینجا رو بگرده شاید دیدی بود.   رینبو:هوف باشه.   و بعد شروع کردن به گشتن دوباره
در راهرو ها:
پینکی و فلاتر داشتن میگشتن پینکی :فلاترشای.     فلاترشای:بله(با صدای آروم).   پینکی:بلدی سوت بزنی؟.    فلاترشای:نه٬چرا؟.    پینکی:آخه رریتی اونجا نشسته تو اون راهرو!!!!  فلاترشای:وای خب سوت بزن.    پینکی:بزنم؟. فلاترشای: آره.    و بعد پینکی یک سوتی زد که همه دوستاش شنیدن و رریتی ترسید و گفت:این این این چی بود و بعد سانست اومد تو اون راهرو و رریتی میخاست فرار کنه ولی بم بست بود و دوستای سانست هم اومدن سانست:رریتی دستمو بگیر و بیا ما دوستاتیم
 و رریتی...

چطور بید؟؟؟؟
خب کامنت نشه فراموشدیدگاه ها : نظر خوجمل شما
آخرین ویرایش: پنجشنبه 1 مهر 1395 11:58 ب.ظابزار هدایت به بالای صفحه